Öğr. Gör. MİRAY ÖZDEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MİRAY ÖZDEN

T: (0282) 250 3422

M mirayozden@nku.edu.tr

W mirayozden.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Dış Ticaret (B)
Ana Bilim Dalı:Dış Ticaret
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YEREL YÖNETİMLER/ MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2016-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınma İçin Ön Koşul Mudur?, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 6, 2017.
Özgün Makale ESJI, SIS
2. ERBAY E. R., Ö. M., İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2013.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDEN M., Are The New Social Movements an Example For The Citizen Participation?, IBANESS (20.04.2018-21.04.2018).
Tam metin bildiri
2. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sürdürülebilir Kentleşmeye Etkisi, IBANESS (20.04.2018-21.04.2018).
Tam metin bildiri
3. ÖZDEN M., AVRUPA KENTSEL ŞARTI BAĞLAMINDA, KENTLİ HAKLARI VE KENTSEL AİDİYET, International Conference On Good Local Govarnance (13.04.2018-14.04.2018).
Özet bildiri
4. ÖZDEN M., Dijital Çağda Siyasetin ve Demokrasinin Doğası, KAYFOR 15 (01.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
5. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınmanın Ön Koşulu Mudur?, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
6. ÖZDEN M., Kentleşme ve Çevre Üzerindeki Etkileri, XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
7. ÖZDEN M., Bütün Siyaset Gerçekten Yerel midir? Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, International Multidisciplinary Congress of Eurosia- IMCOFE´17 (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri
8. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yavaş Şehirler, International Balkan and Near Eastern Social SciencesCongress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
9. ÖZDEN M., İNAN Ç., HEKİMLER O., AB Turizm Politikası ve Kültürel Turizmin Geleceği, ibaness International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
10. ÖZDEN M., Yerel Siyasete Etki Eden Aktörler ve Yurttaş Katılımı, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ÖZDEN M., The Role of Social Movements into The Citizen Participation, BSA Citizenship Study Group and the European Consortium for Political Research (ECPR) Standing Group on Citizenship (27.06.2016-28.06.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZDEN M., Kim Yönetiliyor? Yerel Yönetişim ve Kentsel Siyasetin Aktörü Olarak Vatandaş, KENTFOR (11.08.2017-12.08.2017).
Özet bildiri
2. Eylül B., ÖZDEN M., ŞAHİNOĞLU İ., YEREL SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARINDA ETKİNLİK: YÖNETİMLER ARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ SORUNSALI, Kayfor 13 (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinde Mevsimsel Değişimin ve Toprak Yapısının Bazı İğne Yapraklı ve Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Türlerinin Genç Fidanlarında Odunun Anatomik ve Biyomekaniksel Yapısı Üzerine Etkisi (in process), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.09.2017-Devam Ediyor.